Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Söderländskan i Norden

Print
  • Year of composition: 1834
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: E.G. Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundqvist 1984

Description of work

Alla Polacca A-flat major 3/4


Libretto/text

Stundom äfven vaken drömmer jag
under Nordens dunkla vinterdag.
Ögat känner sig från ljuset stängdt,
men jag tänker hvad jag fordom tänkt.
Storm från fjällen, Nordens västanfläkt,
låt min längtan på din vinge ila,
till de nejder, där i ljusets dräkt
vår och kärlek hvila. Minne! Minne!
För mig dit tillbaka,
lär, o, lär mig att försaka.