• Year of composition: 1834
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: E.G. Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundqvist 1984

Description of work

Cavatina G major 3/4


Libretto/text

Tjusande bild ur de forna dar,
dröj, ack dröj än i hjärtat kvar.
Stundens nöjen andra fritt må prisa,
eller hoppets glans; sådan är ej min visa.
Tjusande bild ur de forna dar,
dröj, ack dröj än i hjärtat kvar!