Hilding Hallnäs (1903-1984)

Din trädgård blommar än en gång

Print
  • Year of composition: 13 feb 1974
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Anders Österling
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Eriksförlaget AB
ed. no. K 271

Description of work

Andante, no key signature, mixed time signatures (4/4, 6/4, 5/4, no time signature)


Libretto/text

Din trädgård blommar än en gång. Men aldrig mer skall din figur stå solbelyst i blickens fång som junidagens signatur. Försommarfloran är sig lik som om den mindes vem du var och vädjade med tyst musik till den som nu är ensam kvar.