Hilding Hallnäs (1903-1984)

Print

Johan Hilding Hallnäs, född 24 maj 1903 i Halmstad, död 11 september 1984 i Stockholm. Tonsättare och kyrkomusiker, framför allt verksam som organist i Johannebergskyrkan i Göteborg 1933-68. LMA

Hallnäs tog studentexamen 1923 i Halmstad och sedan organist-, kantors- och musiklärarexamen på Musikkonservatoriet i Stockholm (1924-29). Vidare studerade han orgel i Paris för för Alexandre Celier och komposition i Leipzig för Hermann Grabner.

Organist och kantor i Jönköping 1931-33.

Under mer än trettio år var han organist Johannebergs församling i Göteborg (1933-68). Han var även lärare i teori vid Göteborgs Orkesterförenings skola 1935-55, samt vice ordförande och programchef i kammarmusikföreningen Levande Musik 1958-70.

Hallnäs var sedan 1934 gift med skådespelerskan Gun Holmquist.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 17 januari 1952, som ledamot nr 665.

Publications by the composer

Hallnäs berättar om sig själv (Musikvärlden 1946:8)

Bibliography

Bergendahl, G: 33 svenska komponister (1972)
Cnattingius, C M: "Jag hörde en fågels röda tunga" (Nutida Musik 1964/65)
Ekheden, H: En grekisk saga — om Hilding Hallnäs och moralen (Konsertnytt 1971/72:3)
Gülich, S: Hilding Hallnäs sånger (opubl. uppsats, Göteborgs univ. 1973)
Gülich, S och Carlsson, C: En systematisk förteckning över Hilding Hallnäs kompositioner (opubl. uppsats, Göteborgs univ. 1968)
Johansson, B: Hallnäs i spegeln (Musikrevy 1955:5)

Summary list of works

7 symfonier, orkesterverk (bl a "Divertimento"), violinkonsert, konsert för violin, klarinett, piano och orkester, kammarmusik (bl a stråkkvartett, pianotrio, violinsonat, violasonat), pianoverk, orgelverk (bl a "Fantasi f-moll", "De profundis", "Musica dolorosa"), sånger med piano, sånger med orkester, körverk, baletten "Ifigenia" (1962)


Works by Hilding Hallnäs

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 17