1. Du
2. Att älska blev att glömma dig

  • Year of composition: 1. 1933, 2. 1949
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Erik Blomberg
    2. Pär Lagerkvist
  • Dedication: To Gun
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

Eriksförlaget AB ed. no. K 624

Description of work

1. Du: Långsamt F major 4/4 (C), 6/4
2. Att älska blev att glömma dig: Poco lento, espressivo no key signature 9/8, 12/8, 6/8


Libretto/text

1. Du och ingenting annat. Livet är bara en viskning. Tiden har stannat.

2. Att älska blev att glömma dig, som jag haft kär. Allt ar jag glömt. Blott ej att du i världen är. Den morgon som besöker mig är också din. Av samma dunkla skymningsstund vi slutas in. En dag förgår. Och långa år, vår vandringstid. Och din är varje ljuvlig vår, är din och min. Jag är lycklig såsom du, blott ej hos dig. Bort går mitt liv, som inte du har givit mig.