Hilding Hallnäs (1903-1984)

Three songs

opus 15

Print
 • Year of composition: Undinen 1940-12-01; Ser du... 1940-09-28; Saliga väntan 1941-07-28
 • Work category: Voice and piano
 • Text author: Undinen: Hjalmar Gullberg;
  Ser du...: Nils Ferlin;
  Saliga väntan: Pär Lagerkvist
 • Duration: Approx. 5-10 min
 • Detailed duration: Altogether ca 6.30 min.

Examples of printed editions

Gehrmans förlag 1942

Location for score and part material

Musik-och teaterbiblioteket

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
 • Possible call no. and autograph comment: Three songs op. 15. For voice and piano. Pencil. Undinen. For voice and piano and incomplete version for voice and orchestram´, part. Pencil. Ser du: For voice and piano. 1 ex ink, 1 ex pencil.

Description of work

Undinen: Vivace
Ser du...: Moderato
Saliga väntan: Andante


Libretto/text

Undinen - Hjalmar Gullberg

Lätt på fot och finger, yr av levnadsmod

ur en brunn jag springer som är djup och god;

ur en brunn jag springer, en stråle blod.

Detta, som jag kallar Nu, I dag, och Mitt, 

i den brunnen svallar utan tidsavsnitt;

i den brunnen svallar mitt väsen fritt.

Den som söker dragga, ingen botten når;

brunnen var min vagga många tusen år,

brunnen var min vagga och blir min bår.

Kysst av sol på munnen i ett grönt kvarter

springer jag ur brunnen att behaga er,

faller jag i brunnen och syns ej mer.

 

Ser du - Nils Ferlin

Ser du dessa vissna löv, vissna löv i vinden

så är jag ett visset löv, visset löv i vinden.

Döden skall mig fatta i sin gamla kratta.

... Åh, jag är väl ännu röd, ännu röd om kinden

fast jag är ett visset löv, visset löv i vinden.

 

Saliga väntan - Pär Lagerkvist

Saliga väntan på dig som skall komma,

när i din själ den kärlek kan blomma

som med sin eld förtärer mig.

Saliga väntan på dig, på dig.

Himmelen vidgas, på jorden är stilla.

Djupt i min själ är det stilla, stilla.

Bara den eld som förtärer mig

stiger ur djupen att söka dig.

Och du skall komma

de heta bränder bliva till blommor i dina händer,

till en ovansklig vår hos mig,

då du skall viska: Jag älskar dig.